torsdag 8 april 2010

"My body is my palace"

(Teckning och trådar)

Det växer.
Det har en Längtan..

1 kommentar: