måndag 23 april 2012

Katalogtext och oskärpa.


Gränsland. Tiden försvinner. I en gråskala utan tydlighet. Omsluten av en obehaglig känsla flyter tankarna samman. De kompakta, krypande, tryckande, fuktiga rörelserna. En upplösning. En oändlighet i stillhet.
Jag har genom form, textil och teckning valt att gestalta upplösning på olika sätt. Att hitta möten och punkter där det inte längre är varken eller utan både och. Jag bearbetar det textila materialet på olika sätt för att skapa spänningar i resultatet. De sirliga trådarna och silket möter tungt svärtade flätor och skurna textiler. Detaljrikedomen attraherar mig. Jag har med mitt arbete för avsikt att skapa ett dubbelsidigt rum. En plats som är både obehaglig och trygg på samma gång. State of mind är min utgångspunkt för installationen. En installation som förkroppsligar mina förnimmelser av ett mentalt rum och berättar om utsuddade gränser, okontakt med verkligheten och en stämning av något kusligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar